Cikkek

Felhívás a közelmúlt történelme iránt érdeklődő diákoknak

Az 56-os eseményekben cselekvően részt vevő személyek koruknál fogva egyre idősebbek, egyre többen nincsenek már közöttünk, ezért az ehhez kapcsolódó történelmi emlékezetnek a fenntartása egyre inkább a fiatalabb nemzedékek feladata lesz.

Azok, akik a történelmet változtató 1956-os forradalomban harcoltak, majd börtönt viseltek, családjuk negatív megkülönböztetésben élte napjait, lassan az emberi kor végéhez érnek. Egyre kevesebben vannak, de szellemükben tovább él hajdani cselekedeteik sora. Céljuk, hogy őrizzük az áldozatok, a forradalom valós történetét, emlékét, hogy utódaik ne egy torzított történetet, álhősök nevét ismerjék meg az 1956-os forradalomból, szabadságharcból.

A forradalmi harcokban sok fiatal halt hősi halált, egységesen, a „pesti-srác” megkülönböztető, tiszteletet sugárzó szóval emlékezünk rájuk. A forradalmi napokat átélők, abban résztvevők szeretnék, ha ezeknek a fiataloknak hajdani iskolájukban emléktáblát helyeznének el, a felnövekvő ifjúság előtt legyen egy példakép, hogy korosztályuk vérét áldozta a magyar szabadságért, napjaink fiataljainak szabadságáért.

A nemes történelmi célt csak közös összefogással lehet elérni. Ehhez kérik a tantestületek, a tanuló ifjúság segítségét.

A forradalmi harcokra, a hősökre való emlékezést neves történészek segítik, ők ismerik a neveket, a szülőhelyeket, no és hőstetteket, ismerik azt is hol nyugszik az az ifjú, aki 1956-ban a hazájáért adta életét.

 

A közelmúltban két áldozat nevét írták fel aranybetűvel hajdani iskolájukon elhelyezett emléktáblára.

Váradi Huba 15 évesen fogott fegyvert, a Corvin közben érte a halálos lövés. Hajdani iskolája falán a XVI kerületi Polgármesteri Hivatal, a kerületi POFOSZ-szal szépszámú közösség előtt avatták fel emléktábláját.

 

Gere Sándor Császár szülötte, az Ő életét nemzetáruló ÁVOS oltotta ki. Szülőfaluja a POFOSZ-szal közreműködve a falu lakói részvételével helyezték el a megemlékezés tábláját.

 

A szabadságharcunk hajdani résztvevőinek az is a célja, hogy a helységek honlapjára kerüljön annak 1944/45, a kulák-prés valamint 1956 helybeli története. Ehhez is segítséget kérnének.

 

A témára vonatkozó elérhetőség:

mkonrad@freemail.hu

06 70/ 26 36 003

Szerkesztette OFI dátum 2019.05.14. 22:15:20